RIO DE JANIERO FASHION WEEK

Rio de Janeiro, Brasil Ð 23/05/2012 - Desfile de Cia Maritima durante o Fashion Rio  - Verao 2013. Foto : Ze Takahashi / Agncia Fotosite

Rio de Janeiro, Brasil Ð 23/05/2012 – Desfile de Cia Maritima durante o Fashion Rio – Verao 2013. Foto : Ze Takahashi / Agncia Fotosite

fashion-rio FashionRio2

Models wear designs by Salinas collection at the Fashion Rio Summer 2010/2011 event in Rio de Janeiro, Thursday, May 27, 2010. (AP Photo/Felipe Dana)

Models wear designs by Salinas collection at the Fashion Rio Summer 2010/2011 event in Rio de Janeiro, Thursday, May 27, 2010. (AP Photo/Felipe Dana)

RioFW RioFW3 RioFW4 RioFW5 RioFW6

Advertisements